28 Tháng Mười Một, 2022 | 17:03
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

WHO đề xuất tên mới cho bệnh đậu khỉ

Sau một loạt các cuộc tham vấn với các chuyên gia toàn cầu, WHO sẽ bắt đầu sử dụng một thuật ngữ ưa thích mới “mpox” như một từ đồng nghĩa với bệnh thủy đậu. Cả hai tên sẽ được sử dụng đồng thời trong một năm trong khi “monkeypox” bị loại bỏ dần.

Khi đợt bùng phát bệnh thủy đậu lan rộng vào đầu năm nay, ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và kỳ thị trực tuyến, trong các môi trường khác và trong một số cộng đồng đã được quan sát và báo cáo cho WHO. Trong một số cuộc họp, công khai và riêng tư, một số cá nhân và quốc gia đã bày tỏ quan ngại và yêu cầu WHO đề xuất một hướng đi để đổi tên.

Gán tên cho các bệnh mới và, rất đặc biệt, cho các bệnh hiện có là trách nhiệm của WHO theo Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) và Nhóm phân loại liên quan đến sức khỏe quốc tế của WHO thông qua một quy trình tư vấn bao gồm các quốc gia thành viên của WHO.

WHO, theo quy trình cập nhật ICD, đã tổ chức các cuộc tham vấn để thu thập quan điểm từ nhiều chuyên gia, cũng như các quốc gia và công chúng, những người được mời gửi đề xuất cho tên mới. Dựa trên các cuộc tham vấn này và các cuộc thảo luận thêm với Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO khuyến nghị như sau:

Thông qua từ đồng nghĩa mới mpox trong tiếng Anh cho căn bệnh này. Mpox sẽ trở thành một thuật ngữ được ưa thích, thay thế bệnh thủy đậu, sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm. Điều này giúp giảm thiểu những lo ngại của các chuyên gia về sự nhầm lẫn do thay đổi tên gây ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát toàn cầu. Nó cũng cung cấp thời gian để hoàn thành quá trình cập nhật ICD và cập nhật các ấn phẩm của WHO.

Từ đồng nghĩa mpox sẽ được đưa vào ICD-10 trực tuyến trong những ngày tới. Nó sẽ là một phần của bản phát hành chính thức năm 2023 của ICD-11, đây là tiêu chuẩn toàn cầu hiện tại về dữ liệu sức khỏe, tài liệu lâm sàng và tổng hợp thống kê.

Thuật ngữ “monkeypox” sẽ vẫn là một thuật ngữ có thể tìm kiếm được trong ICD, để phù hợp với thông tin lịch sử.

Các cân nhắc cho các khuyến nghị bao gồm cơ sở lý luận, tính phù hợp khoa học, mức độ sử dụng hiện tại, khả năng phát âm, khả năng sử dụng bằng các ngôn ngữ khác nhau, không có tài liệu tham khảo địa lý hoặc động vật học và dễ dàng truy xuất lịch sử thông tin khoa học.Thông thường, quá trình cập nhật ICD có thể mất đến vài năm. Trong trường hợp này, quy trình đã được tăng tốc, mặc dù tuân theo các bước tiêu chuẩn.Nhiều cơ quan tư vấn khác nhau đã được lắng nghe trong quá trình tham vấn, bao gồm các chuyên gia từ các ủy ban cố vấn về y tế và khoa học, phân loại và thống kê bao gồm đại diện từ các cơ quan chính phủ của 45 quốc gia khác nhau. Vấn đề sử dụng tên mới trong các ngôn ngữ khác nhau đã được thảo luận rộng rãi. Thuật ngữ ưa thích mpox có thể được sử dụng trong các ngôn ngữ khác. Nếu các vấn đề đặt tên bổ sung phát sinh, những vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua cùng một cơ chế. Các bản dịch thường được thảo luận với sự hợp tác chính thức với các cơ quan chính phủ có liên quan và các hiệp hội khoa học liên quan.WHO sẽ áp dụng thuật ngữ mpox trong thông tin liên lạc của mình và khuyến khích những người khác tuân theo các khuyến nghị này để giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đang diễn ra của tên hiện tại và từ việc áp dụng tên mới.Thông tin cơ bản về cách đặt tên bệnh, vi-rút gây bệnh và các biến thể hoặc dòng vi-rút:

Gọi tên bệnh: Bệnh thủy đậu ở người được đặt tên vào năm 1970 (sau khi vi-rút gây bệnh được phát hiện ở khỉ nuôi nhốt vào năm 1958), trước khi xuất bản các thông lệ tốt nhất của WHO về đặt tên bệnh, xuất bản năm 2015. Theo các thông lệ tốt nhất này, các tên bệnh mới nên được đặt tên. được đưa ra với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực không cần thiết của tên đối với thương mại, du lịch, du lịch hoặc phúc lợi động vật và tránh gây xúc phạm đến bất kỳ nhóm văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực, nghề nghiệp hoặc dân tộc nào.Việc gán tên mới cho các bệnh mới và, rất đặc biệt, cho các bệnh hiện có là trách nhiệm của WHO theo Phân loại bệnh tật quốc tế và Nhóm phân loại liên quan đến sức khỏe quốc tế của WHO (WHO-FIC) thông qua một quy trình tư vấn bao gồm các quốc gia thành viên của WHO. ICD là một phần của Nhóm phân loại liên quan đến sức khỏe quốc tế của WHO (WHO-FIC).Đặt tên cho virus:Việc đặt tên cho vi-rút là trách nhiệm của Ủy ban Quốc tế về Phân loại Vi-rút (ICTV). Trước đợt bùng phát bệnh thủy đậu toàn cầu năm 2022, đã có một quá trình được tiến hành để xem xét lại việc đặt tên cho tất cả các loài orthopoxvirus, bao gồm cả virus đậu khỉ. Điều này sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo của ICTV.

Đặt tên cho các biến thể hoặc nhánh của vi rút thủy đậu:Vào tháng 8, một nhóm chuyên gia toàn cầu do WHO triệu tập đã thống nhất về tên mới cho các biến thể của vi rút thủy đậu, như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm sắp xếp tên của bệnh thủy đậu, vi rút và các biến thể – hoặc các nhánh – với các thông lệ tốt nhất hiện nay. Đã đạt được sự đồng thuận để gọi nhánh trước đây ở Lưu vực Congo (Trung Phi) là Nhánh một (I) và nhánh Tây Phi trước đây là Nhánh hai (II). Ngoài ra, người ta đã đồng ý rằng Clade II bao gồm hai phân nhóm IIa và IIb. Xem thông cáo báo chí của WHO về cách đặt tên cho các nhánh thủy đậu.

Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch từ Cổng thông tin điện tử của Tổ chức y tế thế giới WHO

https://www.who.int/news/item/28-11-2022-who-recommends-new-name-for-monkeypox-disease